Kody odpadów

 Poniżej znajduję się komplatny katalog kodów odpadów.

Należy kliknąć na grupę odpadów a następnie na podgrupę aby zobaczyć poszczególne kody odpadów

Kolorem zielonym zostały zaznaczone kody odpadów na których zbieranie i transport posiadamy decyzję